VAR BEHÖVS AWARE CAMP?

SE SVARET:
DEN BEHÖVS PÅ FÖRETAG SOM VILL ÖKA SIN SOCIALA OCH EKONOMISKA TILLVÄXT.
Ta reda på mer

VARFÖR BEHÖVS AWARE CAMP?

SE SVARET:
Det behövs för att öka ledares förmåga att kommunicera.
Ta reda på mer

VAD ÄR AWARE CAMP?

Autencitet.
Varför behövs ett autentiskt ledarskap?
Ta reda på mer
Kreativitet.
Varför behövs kreativitet i ledarskapsrollen?
Tar reda på mer
Kommunikation.
Varför behöver ledare öka sin förmåga att kommunicera rätt?
Ta reda på mer
Mångsidighet.
Varför behöver ledare veta mer om begreppet kultur?
Ta reda på mer
Mindfulness.
Varför behöver en ledare vara mindful?
Ta reda på mer

HUR JOBBAR MAN TILLSAMMANS I AWARE CAMP?

ÄR AWARE CAMP NÅGOT FÖR DIG?

Utför testet och undersök dina möjligheter

/4

AWARE CAMP QUIZ

Behöver ni aware camp? Gör testet!

Har ni svårigheter i ert ledarskap?

Behöver ni stöd i er verksamhet?

Är du konflikt rädd?

Har du svårt med att prata med din personal?

Your score is

TA KONTAKT MED OSS!

E-POST: INFO@AWARECAMP.SE
TELEFON: 08-559 254 32

© Copyright - Aware Camp 2023