VARFÖR BEHÖVS AWARE CAMP?

Aware camp finns bland annat till för att skapa förståelse för vad begreppet kultur och kommunikation innebär.

Här är en sammanfattning av hur våra verkstäder är uppbyggda:

Behovsbedömning: Vi börjar med att göra en behovsbedömning tillsammans med dig och ditt team. Detta hjälper oss att förstå dina organisatoriska mål, utmaningar och förbättringsområden. Vi samarbetar med dig för att bestämma det lämpligaste workshopformatet och innehållet för att möta dina specifika behov.

Innehållsutveckling: När vi har en klar förståelse för dina behov utvecklar vi workshopens innehåll. Våra handledare använder en rad olika inlärningsmetoder, inklusive interaktiva diskussioner, gruppaktiviteter och fallstudier. Vi införlivar också den senaste forskningen och bästa praxis i våra workshops för att säkerställa att du får den mest uppdaterade informationen.

Leverans: Vi håller våra workshops på ett sätt som uppmuntrar deltagande och engagemang. Våra handledare skapar en säker och stödjande lärmiljö som uppmuntrar öppen kommunikation och samarbete. Vi ger också möjligheter till feedback och reflektion för att säkerställa att du får maximalt värde av workshopen.

Uppföljning: Vi tror att lärande är en kontinuerlig process, och vi tillhandahåller uppföljningsstöd för att hjälpa dig att implementera de strategier och färdigheter som du lärt dig under workshopen. Våra handledare finns tillgängliga för att svara på frågor och ge vägledning vid behov. Vi tillhandahåller också resurser och verktyg som hjälper dig att fortsätta din inlärningsresa efter att workshopen är över.

Vänd på korten här näst för att veta mer!