MINDFULNESS

År 2005 publicerade ”National Science Foundation” en artikel som sammanfattar forskning om mänskliga tankar per dag. Det visade sig att en genomsnittlig person har cirka 12 000 till 60 000 tankar per dag. Av dessa tusentals tankar var 80 % negativa och 95 % var exakt samma repetitiva tankar som dagen innan. Vi kan se att en av sinnets tendenser är att fokusera på det negativa och ”spela samma låtar” om och om igen.

Det fanns även en annan intressant studie (Leahy, 2005, Study of Cornell University), där forskare fann att 85 % av det vi oroar oss för aldrig händer. För det andra, med de 15 % av bekymmer som hände, upptäckte 79 % av försökspersonerna att antingen kunde de hantera svårigheten bättre än förväntat, eller att svårigheten lärde dem en läxa värd att lära sig.

Slutsatsen är att 97 % av våra bekymmer är grundlösa och härrör från en ogrundad pessimistisk uppfattning.

Dessa grundlösa bekymmer är en viktig källa till stress, spänning och orsak till utmattning, inte bara för sinnet utan också för den fysiska kroppen.

Aware camp erbjuder enkla verktyg så att medarbetare kan lära sig att ta det lite lugnt med hjälp av mindfulness.