MÅNGSIDIGHET

Aware camp jobbar kring mångsidighet med hjälp av interkulturell kommunikation baserad på forskning. Vårt sätt att jobba skiljer sig rejält från andra aktörer på marknaden främst då vi inte jobbar normkritiskt eller reaktionärt. Med evidensbaserade modeller jobbar vi för att sammanföra människor, inte tvärtom.

Vår utbildning har sina rötter i psykologi och social antropologi med tester och utvärderingar som har använts av bland andra Harvard Business Review och startade i USA på sextiotalet, samt i Holland och på IBM i början av 80-talet. Några av de termer som era deltagare får stöta på är:

  • Kognitiva konflikter
  • Schemata
  • Preferenser
  • Kontextuella kulturer
  • Kulturdimensioner

Den interkulturella delen av Aware camp baseras på expertis och hör tätt ihop med kommunikationsutvecklingen som helhet.

Att kommunicera interkulturell betyder inte att man lär sig att prata med människor från andra länder eller en annan bakgrund. Det öppnar upp dörren till en förståelse kring våra enskilda kulturellt betingade beteenden. En garanterad aha-upplevelse som ökar kompetensen i ert företag eller organisation.