INSIKTSANALYS

Som ett konsult- och kommunikationsföretag som specialiserat sig på ledarskapsworkshops, utbildning och coachning för ledare vet vi att varje organisation är unik. Det är därför vi tar ett personligt förhållningssätt till vår insiktsanalysprocess. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras specifika behov och mål, och vi skräddarsyr vår analys efter deras unika förutsättningar.

Vår process för insiktsanalys börjar vanligtvis med en konsultation för att diskutera din organisations utmaningar, möjligheter och mål. Vi ställer frågor om ditt företags kultur, verksamhet och människor, och vi lyssnar noga på dina svar. Detta första samtal hjälper oss att få en bättre förståelse för din organisations unika behov.

Därefter kommer vi att genomföra en grundlig granskning av din organisations verksamhet, kultur och människor. Vi använder en mängd olika metoder för att samla in data, inklusive intervjuer, undersökningar och observationer. Vi kommer också att granska din organisations finansiella och operativa data för att få en fullständig förståelse för hur ditt företag presterar.

När vi har samlat in all nödvändig data kommer vi att analysera informationen för att identifiera förbättringsområden och möjligheter till tillväxt. Vi letar efter mönster, trender och insikter som hjälper oss att utveckla en heltäckande förståelse för din organisations styrkor och svagheter.

Ett samarbete börjar alltid med att vi tillsammans identifierar behoven som ert företag eller organisation har. Vi ställer frågorna:

* Vad finns det för övergripande problem?
* Är problemen generella eller detaljerade?
* Vi gör en Nöhra-analys med nuläge, önskat läge, hinder, resurser och potentiella aktiviteter.

När vår analys är klar kommer vi att utveckla en detaljerad rapport som beskriver våra resultat och ger rekommendationer som kan användas. Vi kommer att presentera denna rapport för dig och ditt team på ett tydligt och kortfattat sätt, och vi kommer att arbeta med dig för att utveckla en plan för att implementera våra rekommendationer.

Under hela insiktsanalysprocessen upprätthåller vi en öppen och samarbetsrelation med våra kunder. Vi tror att de bästa resultaten uppnås genom lagarbete och vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa att våra analyser och rekommendationer överensstämmer med deras mål och värderingar.

Aware camp finns till för hjälpa ledare att uppnå sin fulla potential.